Di sản điêu khắc đồ sộ thời Lý tại chùa Hương Lãng

Hệ thống thành bậc đá chùa Hương Lãng còn được lưu giữ tại chùa Hương Lãng (xã Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên) hiện là bảo vật quốc gia lĩnh vực điêu khắc đồ sộ thời Lý.
Mới nhất