Di dời dân cứ phòng bão số 5

Đến thời điểm này, tỉnh đã di dời hơn 12.000 người có nhà cửa không an toàn đưa về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực thực phẩm, thuốc men trong quá trình chống bão.
Mới nhất