ĐH Sư phạm Đà Nẵng dự cuộc thi sinh viên với APEC

Trích đoạn video dự thi của ĐH Sư phạm Đà Nẵng (đọc thêm)