ĐH Kinh tế Đà Nẵng dự cuộc thi sinh viên với APEC

Trích đoạn video dự thi của ĐH Kinh tế Đà Nẵng (đọc thêm)