ĐH Bách khoa Đà Nẵng dự cuộc thi sinh viên với APEC

Trích đoạn video dự thi của ĐH Bách khoa Đà Nẵng (đọc thêm)