Về trang chủ

Đến muộn cả tiếng đồng hồ, du khách lao ra đường băng, giật cửa máy bay đòi lên

Một hành khách nam đến muộn so với giờ khởi hành cả tiếng đồng hồ, đã vượt qua cổng an ninh rồi lao ra đường băng, giật cửa máy bay đòi lên.
Dân trí
Đang xem
Đến muộn cả tiếng đồng hồ, du khách lao ra đường băng, giật cửa máy bay đòi lên
00:06

Đến muộn cả tiếng đồng hồ, du khách lao ra đường băng, giật cửa máy bay đòi lên

Mới nhất