Dê mặt người được tôn thờ ở Ấn Độ

Chú dê mặt người ra đời ở ở Rajasthan. (đọc thêm)