Đậu sát đường sắt, ô tô tải bị tàu tông hỏng nghiêm trọng

Đậu sát đường sắt, ô tô tải bị tàu tông hỏng nghiêm trọng (đọc thêm)