Đậu phụ thối – Càng thối càng ngon

Với ai lần đầu ăn đậu phụ thối sẽ là trải nghiệm đáng nhớ. Người ta có thể khó chịu với thứ mùi nặng ám quanh quần áo, đầu tóc sau khi ăn xong.
Mới nhất