Dân ngao ngán vì dự án chậm tiến độ 20 năm

Dự án Khu dân cư ADC dù đã triển khai từ năm 2000 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Mới nhất