Đàn cá lóc bay đã thu hút nhiều khách du lịch khi đến Cần Thơ

Đàn cá lóc bay đã thu hút nhiều khách du lịch khi đến Cần Thơ (đọc thêm)