Dân bị xưởng tái chế nhựa "hành" đến "ngộp thở"

Dân bị xưởng tái chế nhựa "hành" đến "ngộp thở" (đọc thêm)