Đám cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét

Đám cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét (đọc thêm)