"Đại tiệc" pháo hoa tại Melbourne, Australia

Thành phố Melbourne cũng mở đại tiệc pháo hoa, với khoảng 14 tấn pháo được bắn vào dịp năm mới này từ nóc 22 tòa nhà cao tầng khắp thành phố.
Mới nhất