Đại sư Thiếu Lâm dùng “Nhất Dương Chỉ”, lập kỷ lục Guinness

Võ sư phái Thiếu Lâm người Malaysia, Ho Eng Hui, đã lập kỷ lục Guinness nhờ công phu Nhất Dương Chỉ của mình. (đọc thêm)