Đại sứ Mỹ Ted Osius xúc động nói về tình cảm với Việt Nam

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đã xúc động khi nói về tình cảm dành cho Việt Nam trong cuộc trò chuyện riêng với Dân trí. (đọc thêm)