Đại lộ bao báp Madagascar

Dọc theo đoạn đường dài 260 m có chừng 20 - 25 cây bao báp khổng lồ với chiều cao khoảng 30 m.
Mới nhất