video cùng chuyên mục

Đại gia Bạch Diệp bật khóc, mất bình tĩnh

Khi nghe luận tội bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mất bình tĩnh, la lớn phản đối viện kiểm sát rồi bật khóc.