Đã tiêm đau rồi còn cố ghẹo người ta thêm một cái

Em bé cực ngoan, gắng không khóc khi tiêm, đến khi bị ghẹo má thì mếu máo.