Đã mắt với quy trình sản xuất đậm chất nghệ thuật của màu sơn dầu!

Trước khi được người họa sĩ sử dụng để tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp, thì ngay từ công đoạn sản xuất mỗi lọ sơn dầu đã là một tác phẩm nghệ thực sự! (đọc thêm)