"cứu tinh" cho những sự cố ở Cần Giờ.

Chạy dọc tuyến đường dài hơn 40 km của huyện Cần Giờ - đoạn từ phà Bình Khánh đến trung tâm thị trấn Cần Thạnh, là các chốt sửa xe lưu động với sự hỗ trợ của 5 thành viên - họ là “cứu tinh” mỗi khi xe gặp sự cố khi đang lưu thông…
Mới nhất