Cuốn sách cần 6 người mới lật giở được 1 trang

Cuốn sách lớn nhất thế giới được làm thủ công (đọc thêm)