Cười ra nước mắt với những thí nghiệm khoa học “phiên bản lỗi”

Khi một thí nghiệm thành công, nó đem lại niềm vui cho nhà khoa học. Và cũng không có gì phải buồn khi thất bại, bởi nó sẽ lại mang đến những tràng cười cho rất nhiều người khác! (đọc thêm)