Cười nghiêng ngả với màn diễn tập cứu hộ “nhập tâm”

Người đàn ông thực hiện màn diễn tập sơ cứu nhập tâm đến nỗi… tát cả vào mặt hình nộm để giúp “nạn nhân” hồi tỉnh.
Mới nhất