Cuộc sống của "người rừng" Zanziman Ellie

Mẹ Zanziman Ellie từng nói: "Con tôi không thích đồ ăn. Nó thích ăn chuối hơn. Zanziman không biết bất cứ điều gì và cũng không thể làm bất cứ việc gì".
Mới nhất