Cùng tuân theo hướng dẫn để bảo vệ khỏi dịch Covid-19

Trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn… cần thực hiện thật tốt việc vệ sinh, khử khuẩn để đảm bảo an toàn cho mọi người trong mùa Covid-19. (đọc thêm)