Cửa hàng bán đồ ăn trên hè phố ở Ấn Độ

Ước tính khoảng 600.000 người bán hàng rong, đồ ăn vỉa hè ở khắp các đô thị tại Ấn Độ, đại diện cho 4% lực lượng lao động, cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân.
Mới nhất