Cửa biển Đà Diễn tái bồi lấp khiến tàu thuyền không thể vươn khơi

video kèm bài (đọc thêm)