Về trang chủ

Cử tri ôm di ảnh chồng đến phản ánh về việc thu hồi đất trái phép ở Thủ Thiêm

Cử tri ôm di ảnh chồng đến phản ánh với đại biểu Quốc Hội về việc thu hồi đất trái phép ở Thủ Thiêm
Dân trí
Đang xem
Cử tri ôm di ảnh chồng đến phản ánh về việc thu hồi đất trái phép ở Thủ Thiêm
13:36

Cử tri ôm di ảnh chồng đến phản ánh về việc thu hồi đất trái phép ở Thủ Thiêm

Mới nhất