Về trang chủ

Cử tri bày tỏ về cơ chế đặc thù của TPHCM.

Cử tri Nguyễn Thanh Tòng, cử tri phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM đã nêu lên vấn đề cơ chế đặc thù cho TPHCM trong buổi các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri.
Dân trí
Đang xem
Cử tri bày tỏ về cơ chế đặc thù của TPHCM.
02:10

Cử tri bày tỏ về cơ chế đặc thù của TPHCM.

Mới nhất