Cụ ông trăm tuổi muốn lập kỷ lục Guinness về lặn biển

Cụ ông trăm tuổi người Mỹ muốn lập kỷ lục Guinness về lặn biển
Mới nhất