Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận

Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận (đọc thêm)