Về trang chủ

Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận

Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận
Dân trí
Đang xem
Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận
02:20

Cụ Nguyễn Thị Bé năm nay đã 72 tuổi nhưng vẫn đi nhặt ve chai lo cho con chạy thận

Mới nhất