Cư dân chung cư lo lắng vì cửa hàng sửa chữa xe máy "phun lửa"

Cư dân chung cư lo lắng vì cửa hàng sửa chữa xe máy "phun lửa" (đọc thêm)