Cự bài cùng đồng bọn lĩnh án

Cự bài cùng đồng bọn lĩnh án. (đọc thêm)