Cụ bà tuổi 90 "thèm" một bữa cơm có thịt bật khóc khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Cụ bà tuổi 90 "thèm" một bữa cơm có thịt bật khóc khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ tiền chữa bệnh cho con (đọc thêm)