video cùng chuyên mục

Cụ bà 79 tuổi qua đời để lại tủ đầy tiền lẻ phải nhờ 14 người tới đếm giúp

Số tiền lẻ chất đống trong tủ được bà Trương gom góp suốt thời gian dài, nhiều tới mức gia đình phải nhờ anh em họ hàng và làng xóm tới đếm giúp.