CSGT bắt vụ vận chuyển 30 thanh kiếm.

CSGT bắt vụ vận chuyển 30 thanh kiếm. (đọc thêm)