CSGT bất ngờ vì được tặng dép khi làm nhiệm vụ giữa mưa bão

Đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông giữa trời mưa, anh CSGT bất ngờ vì được tặng một đôi dép tổ ong.
Mới nhất