video cùng chuyên mục

Công viên Thống Nhất thay thế 10.000 cây hồng vào vị trí hàng rào vừa phá

Sau khi phá bỏ một phần hàng rào cứng thuộc đoạn phố Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất thay thế bằng 10.000 cây hoa hồng.