Công ty môi giới việc làm không phép ngang nhiên hoạt động

Có những công ty mang danh môi giới việc làm không hề được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong một thời gian dài. (đọc thêm)