Công trình xây dựng hầm chui 2 lần bị đình chỉ thi công ở TPHCM

Công trình xây dựng hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đã 2 lần bị đình chỉ thi công do làm hư hỏng mặt đường, gây mất an toàn. Hiện tại, mặt đường hư hỏng đã được nhà thầu dự án khắc phục.
Mới nhất