Công trình trường học đổ sập, sạt lở nặng

Tường sập, đất sạt lở tại trường THPT Quang Trung (đọc thêm)