Công tác chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019

Công tác chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019 tại trường Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai, Gia Lai). (đọc thêm)