Công sở bạc tỷ thành nơi nhốt lợn sau sáp nhập

Sau sáp nhập, một số công trình như công sở, hội trường, trường tiểu học, trạm y tế ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa bị bỏ hoang, thành nơi nhốt lợn, sản xuất chiếu cói.
Mới nhất