Công an khám xét chi nhánh của công ty Alibaba trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh

Cùng thời gian khám xét tại trụ sở, công an cũng khám xét chi nhánh của công ty Alibaba trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. (đọc thêm)