Con trai GS-TS Trần Văn Khê không về nước dự lễ giỗ lần 5 của cha vì dịch Covid-19

Vì lý do tuổi cao, sức yếu và hiện đang trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới nên con trai GS-TS Trần Văn Khê - GS Trần Quang Hải không thể về nước dự lễ giỗ lần 5 của cha. (đọc thêm)