Con trai của Kube lọt khung hình nói "chào mẹ" ngay khi nữ phóng viên đang dẫn bản tin trực tiếp

Con trai của Kube lọt khung hình nói "chào mẹ" ngay khi nữ phóng viên đang dẫn bản tin trực tiếp (đọc thêm)