Con dao bằng gỗ nhưng sắc bén gấp 3 lần dao thường

Bằng cách thử nghiệm các phương pháp xử lý gỗ mới, các nhà khoa học đã tạo ra một vật liệu gỗ siêu bền, siêu cứng, siêu bén nhọn.