Con cái bất hiếu, đánh đập cha mẹ sẽ bị xử lý như thế nào?

Bất hiếu không chỉ là hành vi trái với đạo đức và chuẩn mực xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hình sự. (đọc thêm)