Còi báo động kêu inh ỏi khi rocket rơi cách Đại sứ quán Mỹ tại Iraq chỉ 100m

Hai quả rocket đã rơi cách Đại sứ quán Mỹ thuộc Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq chỉ 100 mét, gây ra hỏa hoạn và khiến còi báo động kêu inh ỏi. (Video: Twitter) (đọc thêm)